Contracten 2024

In 2024 hebben wij geen contract afgesloten met:

  • Aevitae (EU care)
  • A.S.R.
  • Salland Zorgverzekeraar (voorheen Eno)
  • Zorg en Zekerheid

Bent u bij één van bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd, bent u uiteraard welkom. U zult dan een particuliere factuur ontvangen die door uw zorgverzekeraar slechts gedeeltelijk vergoed wordt.

Belangrijk is dat u de voorwaarden van uw aanvullende verzekering met betrekking tot de vergoedingen voor fysiotherapie kent. Eventueel kunnen wij dat voor u nagaan.

Er wordt door de zorgverzekeraars onderscheidt gemaakt tussen een chronische (chronische indicaties) en niet-chronische indicatie. Deze indicatie zijn door de overheid vastgelegd. De chronische indicaties worden, op de eerste twintig behandelingen na, uit de basisverzekering vergoed.

De eerste twintig behandelingen worden uit de aanvullende verzekering vergoed. Voor niet-chronische indicaties en de eerste twintig behandelingen van een chronisch indicatie gelden dus uw voorwaarden van de aanvullende verzekering.

Het aantal behandelingen fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

De behandelingen welke voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen worden door ons bij des betreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.

Tarieven

Voor niet vergoede behandelingen door de zorgverzekeraar hanteren wij in 2024 de volgende particuliere tarieven:

Screening, intake en onderzoek € 60,-
Fysiotherapeutische behandeling € 52,-
Fysiotherapeutische behandeling aan huis € 64,-
Behandeling manuele therapie € 56,-
Intake na verwijzing € 61,-
Niet nagekomen afspraak € 38,-

Niet nagekomen en niet 24 uur van tevoren afgezegde afspraken worden volledig bij u in rekening gebracht.